Spegla Skrivretreat

Spegla Skrivretreat- en upptäcktsfärd i ditt inre
  

Tillsammans med Eva Alderborn, pedagog, låtskrivare och författare, leder jag Spegla Skrivretreat. Den är en lycklig mix av Evas och mina respektive specialiteter. Gruppkonstellationen är fantastisk, för vi får möjlighet att spegla oss i varandra antingen vi är nybörjare eller vana. Ofta berättar någon något som påminner dig om en egen upplevelse, eller sätter ord på tankar du tänkt. Vi skapar genom lek med symboler, terapeutiska enkla övningar och meditation skrivro i hjärterummet så du får frossa i ditt berättande. Så- vad längtar du efter att få sätta på pränt? Vill du skriva av dig, förtydliga något för ett avslut och en nystart eller skapa något annat, som t ex en roman, dikt eller låttext? Vi skriver prestigelöst och det finns inga pekpinnar.
  
Det här konceptet passar alltså både nybörjare och dig som är mer van vid terapeutiska förhållningssätt och har skrivklåda. Och här är det inte rättstavning eller grammatik som spelar roll. Viktigt är att du är trygg med att delta i övningar som inspirerar till att glänta på locket till livets ryggsäck. Vad bär du med dig, finns det ngt du borde packa upp och titta närmare på? Vi skapar en harmonisk gemenskap och är "bara människor" allihop. Alla gör sin egen resa i full integritet och man väljer själv vad man vill dela med gruppen. Ingen deltagare kommenterar någons annans utan samtycke. 

Dagens samlade intryck kan inspirera pennan att berätta mer. Helt tysta perioder är välgörande för att du ska kunna gå upp i din berättelse, men vi kommer även att föra samtal. Vi använder ibland fysiska rörelser för att ytterligare luckra upp berättelser som lagrats i dig. Ditt medhavda liggunderlag och filt kommer utgöra ett välkommet vilsamt inslag under dagen. Du som behöver din dator för att skriva är naturligtvis också välkommen, men vi ser helst att du först o främst använder papper o penna. Forskning visar nämligen hur hjärnan och hjärtat samarbetar bättre med hjälp av pennan.
Läs mer om spännande forskningsrön på Eva Alderborns hemsida www.skrivdriv.se  där du även kan anmäla dig till hennes kurser i skrivande och språklig förfining.
 Vill du fortsätta din terapeutiska/andliga resa är du välkommen till mina träffar i från Trassel till Tråd eller boka enskild konsultation. 

Nu erbjuder vi även interaktiva träffar med hjälp av Google Meet, så Hjärtligt Välkommen till vår Meet-Retreat : )
 Läs mer under Aktuelltfliken ovan. Eva Alderborn och Lotta Sandin